Pracoviská - Katedra výživy zvierat

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra výživy zvierat
Telefón: +421 376 414 323
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvz@uniag.sk
Sekretariát: Gabriela Zelinková