Pracoviská - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
KBaB
|
KFŽ
|
KTKŽP|KHaBP
|
|KMi
|
|CBF|

Katedra biochémie a biotechnológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Iveta Čurgaliová

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Sekretariát: Helena Chrenková

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Sekretariát: Mgr. Ľubica Vaňová

Katedra chémie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Margita Gubová

Katedra mikrobiológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Štrbová

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Eva Hóková

Centrum BioFood
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Laboratórium nutrigenomiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --