Pracoviště - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DFBP|
|
||
|
KCH
|
KMi|KTKRP
|
|
LN

Katedra biochémie a biotechnológie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Sekretariát: Iveta Čurgaliová

Katedra fyziológie živočíchov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Sekretariát: Ing. Renáta Mamráková
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Přehled vypsaných témat

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Sekretariát: Helena Chrenková

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Sekretariát: Mgr. Ľubica Vaňová

Katedra mikrobiológie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Mária Štrbová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Eva Hóková

Centrum BioFood
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Laboratórium nutrigenomiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --