Pracoviská - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
KFŽ|
|
KHaBP
|
||KTKRP|
|

Katedra biochémie a biotechnológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Iveta Čurgaliová

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Sekretariát: Helena Chrenková

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Sekretariát: Mgr. Ľubica Vaňová

Katedra chémie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Sekretariát: Margita Gubová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra mikrobiológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Štrbová

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Eva Hóková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém

Centrum BioFood
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Laboratórium nutrigenomiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --