Pracoviská - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

||KFŽ|KTKŽP
|
|
|
|
|
CBF
|

Dekanát FBP
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 387
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Radmila Pavlíková

Katedra biochémie a biotechnológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ProjektyBrožúra publikáciíZáverečné práce

Katedra fyziológie živočíchov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Renáta Mamráková

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Helena Chrenková

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Ľubica Vaňová

Katedra chémie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Margita Gubová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra mikrobiológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Štrbová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Eva Hóková
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ProjektyBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Centrum BioFood
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciTelefónny zoznam

Laboratórium nutrigenomiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --