Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU
|
|
FBP
|
|
FEŠRR
|
FZKI
|
TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
  
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
 
 
 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
 
 
Děkan:doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Tajemnice:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní odděleníTelefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciKontaktní odděleníProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:+421 376 415 444
  
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciOrgány
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Přehled vypsaných témat