Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|FAPZ|FBP
|
|
FEŠRR||TF

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
  
Dekan:
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Tajomníčka:
  
 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
 
 
Dekan:
 
 

 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
Ing. Erika Šindlerová
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieZáverečné práce

 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 410
Fax:+421 376 415 444
 
 
Dekan:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányTelefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikácií

 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Dekan:
Tajomníčka: