Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

||FBP
|
|
FEŠRR
|
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.uniag.sk
 
 
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:
Prorektor:doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
 
 
  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:Ing. Erika Šindlerová
 
 
 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíPrehľad vypísaných témBrožúra Študijné programy