Pracoviště - Dekanát TF

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dekanát TF
Telefon: -- neuveden --Fax: +421 376 415 488E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Mária Jančiová