Pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Sekretariát: Dana Inovecká
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciProjektyBrožura publikací