Pracoviská - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Sekretariát: Dana Inovecká