Pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Dana Inovecká