Pracoviská - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

||KPr||||
|
KRBE

Dekanát FEŠRR
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 749E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Georgetta Palšová
Sekretariát: Dana Baumanová

Katedra európskych politík
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Sekretariát: Zuzana Jaleczová

Katedra verejnej správy
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Zdenka Klučárová

Centrum medzinárodných programov
Farská ulica 24, 94901 Nitra
Telefón: +421 376 415 081Fax: -- neuvedené --E-mail: zuzana.bohatova@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.

Katedra environmentálneho manažmentu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Etela Kompasová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Zamestnanci

Katedra regionálnej bioenergetiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Ľubica Civáňová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra publikácií