Pracoviště - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DFEŠRR||KPr|KRR
|
KVS
|
CIP
|
KEM|KRBE

Dekanát FEŠRR
Telefon: -- neuveden --
Fax: +421 376 415 749
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Dana Baumanová

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Sekretariát: Zuzana Jaleczová

Centrum medzinárodných programov
Farská ulica 24, 94901 Nitra
Telefon: +421 376 415 081
Fax: -- neuveden --E-mail: zuzana.bohatova@uniag.sk

Katedra environmentálneho manažmentu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Martin Prčík, PhD.
Sekretariát: Etela Kompasová

Katedra regionálnej bioenergetiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Sekretariát: Ing. Ľubica Civáňová