Pracoviská - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
|
KRR
|
KVS|
|
KEM|KRBE

Dekanát FEŠRR
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 749
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Dana Baumanová

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Zuzana Jaleczová

Centrum medzinárodných programov
Farská ulica 24, 94901 Nitra
Web: http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-medzinarodnych-programov/
Telefón: +421 376 415 081
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Sekretariát: Ing. Zuzana Bohátová, PhD.

Katedra environmentálneho manažmentu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Etela Kompasová

Katedra regionálnej bioenergetiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Ľubica Civáňová