Pracoviská - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
KEP
|
||KVS|CIP
|
|

Dekanát FEŠRR
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 749E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Dana Baumanová

Katedra európskych politík
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Denisa Ackermannová

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Sekretariát: Zuzana Jaleczová

Katedra environmentálneho manažmentu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Etela Kompasová
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií

Katedra regionálnej bioenergetiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --