Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|FBP||FEŠRR
|
FZKI
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.uniag.sk
 
 
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
  

 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:dekfapz@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Zuzana Paštiaková
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
OrgányProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikacePřehled vypsaných tématBrožura Studijní programy

  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Děkan:
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
Tajemnice:Ing. Georgetta Palšová
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Závěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Studijní programy