Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU||FBP|
|
|
|TF

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
dekfbp@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Děkan:
  
  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Děkanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:
  
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:dekfzki@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Děkan:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Tajemnice:
Mgr. Viera Režová
 
 
 
 

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Děkan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajemnice: