Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU
|
|
|FEM|
|
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
 
 
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
 
 

 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
  
Dekan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 
 

 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
  
Dekanka:
Tajomníčka:Ing. Erika Šindlerová
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Prehľad vypísaných tém

  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
  
Dekanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajomníčka:
 
 
 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
dektf@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
 
 
Dekan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
OrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
Pracoviská
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy