Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU
|
FAPZ
|
|FEM
|
FEŠRR
|
|TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
  
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
 
 

 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dekfesrr@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
 
 
Dekanka:doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajomníčka:
 
 

 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
Telefón:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Dekan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajomníčka: