Pracoviště - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Sekretariát: Agneša Balková