Pracoviště - Oddelenie dopravnej výchovy a služieb

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Sekretariát: Ing. Gabriela Čurgaliová, Ing. Patrícia Jančušková
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat