Pracoviská - Oddelenie dopravnej výchovy a služieb

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Sekretariát: Ing. Gabriela Čurgaliová, Ing. Patrícia Jančušková