Pracoviská - Dekanát FZKI

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dekanát FZKI
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 444
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Viera Režová
Sekretariát: Mgr. Magdaléna Magdziaková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém