Pracoviště - Dekanát FZKI

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dekanát FZKI
Telefon: -- neuveden --
Fax: +421 376 415 444
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Mgr. Magdaléna Magdziaková