Pracoviská - Dekanát FZKI

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dekanát FZKI
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 444E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Magdaléna Magdziaková
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyProjektyPublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém