Pracoviště - Katedra biometeorológie a hydrológie

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra biometeorológie a hydrológie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Sekretariát: Lívia Pustajová