Pracoviská - Katedra biometeorológie a hydrológie

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra biometeorológie a hydrológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Sekretariát: Lívia Pustajová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamPublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém