Pracoviská - Katedra biotechniky zelene

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra biotechniky zelene
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Daniela Zeleňáková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamBrožúra publikáciíZáverečné práce