Pracoviště - Študentské domovy a jedálne

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

ŠD Ml.|ŠD Prib.|ŠD AB|ŠD AX|ŠD|ŠD Ak.

Študentský domov Mladosť
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jozef Zubatý
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Študentský domov Pribina
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Ingrid Andrisová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Študentský domov Antona Bernoláka
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Jana Rybianska
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

Študentský domov Poľnohospodár
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam

ŠD riaditeľstvo
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Študentský domov Akademická
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam