Pracoviská - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Sekretariát: Zuzana Sabová