Pracoviště - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Zuzana Sabová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat