Pracoviská - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Sekretariát: Simona Rábeková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyProjekty