Pracoviská - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Sekretariát: Simona Rábeková