Pracoviská - Univerzitné pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

BZ||SlPK|
|
CIKT|CUŠ|TC SPU
|

Botanická záhrada
Telefón: +421 376 414 735
Fax: -- neuvedené --E-mail: Erika.Mnahoncakova@uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

Poľnohospodársky znalecký ústav
Telefón: +421 376 415 735
Fax: +421 376 415 735E-mail: kulich@is.uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Slovenská poľnohospodárska knižnica
Telefón: +421 376 415 039
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Ida Záhorská

Vydavateľstvo
Telefón: +421 376 414 561
Fax: -- neuvedené --
E-mail: Lubica.Dudakova@uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamBrožúra publikácií

Centrum informačných a komunikačných technológií
Telefón: +421 376 414 861
Fax: +421 376 511 593
E-mail: Peter.Skrovina@uniag.sk
Sekretariát: Mgr. Monika Pribulová

Centrum univerzitného športu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Ľubomír Urban
Sekretariát: Ing. Ľubica Miklová

Transferové centrum SPU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Výskumné centrum AgroBioTech
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Sekretariát: Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém