Pracoviště - Katedra fyziológie živočíchov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra fyziológie živočíchov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Sekretariát: Ing. Renáta Mamráková
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat