Pracoviště - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Sekretariát: Helena Chrenková