Pracoviště - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Mgr. Ľubica Vaňová