Pracoviská - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Sekretariát: Mgr. Ľubica Vaňová