Pracoviská - Katedra chémie

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra chémie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Margita Gubová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ProjektyZáverečné práce