Pracoviště - Centrum medzinárodných programov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Centrum medzinárodných programov
Farská ulica 24, 94901 Nitra
Web: http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-medzinarodnych-programov/
Telefon: +421 376 415 081
Fax: -- neuveden --
E-mail: zuzana.bohatova@uniag.sk
Sekretariát: Ing. Zuzana Bohátová, PhD.