Pracoviská - Centrum medzinárodných programov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum medzinárodných programov
Farská ulica 24, 94901 Nitra
Web: http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-medzinarodnych-programov/
Telefón: +421 376 415 081
Fax: -- neuvedené --
E-mail: zuzana.bohatova@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.