Pracoviště - Dekanát FEŠRR

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dekanát FEŠRR
Telefon: -- neuveden --
Fax: +421 376 415 749E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Dana Baumanová