Pracoviská - Dekanát FEŠRR

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dekanát FEŠRR
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 749E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Georgetta Palšová
Sekretariát: Dana Baumanová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce