Pracoviská - Dekanát FEŠRR

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dekanát FEŠRR
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 749
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Dana Baumanová