Pracoviská - Rektorát

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

R|Kves

Rektor
Telefón: +421 376 415 012, +421 376 511 152Fax: +421 376 511 593E-mail: Klaudia.Halaszova@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Sekretariát: Ing. Mária Šufliarska

          
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Telefón: +421 376 415 516
Fax: +421 376 511 593
Sekretariát: Margita Granátová

          
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Telefón: +421 376 415 545Fax: -- neuvedené --E-mail: Peter.Bielik@uniag.sk
Vedúci: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Sekretariát: Mgr. Mária Baková

          
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Renáta Chosraviová
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Kancelár a sekretariát rektora
Telefón: +421 376 415 504
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Mária Šufliarska
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci

          
Útvar kontroly
Telefón: +421 376 414 157
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany
Telefón: +421 376 415 743
Fax: -- neuvedené --
E-mail: Miroslava.Ciganova@uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          Útvar legislatívny a právny
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar personalistiky
Telefón: +421 376 415 536
Fax: -- neuvedené --E-mail: Helena.Hromadkova@is.uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Univer.organizácia odb. zväzu pracovníkov školstva a vedy
Telefón: +421 376 415 513
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Elena Palková

          
Kancelária projektových a transferových činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Kvestor
Telefón: +421 376 415 521Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Sekretariát kvestora
Telefón: +421 376 415 520
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Bc. Ivana Ďurinová

          
Útvar finančných zdrojov
Telefón: +421 376 415 502
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Útvar investícií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar mzdovej učtárne
Telefón: +421 376 415 531
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Telefón: +421 376 415 570
Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Candrakova@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Mária Candráková
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar verejného obstarávania
Telefón: +421 376 415 755
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jaroslav Spaček
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar univerzitných služieb
Telefón: +421 376 414 874Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Holovicova@uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Útvar prevádzky
Telefón: +421 376 415 719
Fax: -- neuvedené --
E-mail: balazv@is.uniag.sk

                    
Údržba areálu SPU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
Stredisko inštalatérske a kúrenárske
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam

          
          Stredisko elektroinštalatérov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam

          
          
Stredisko zámočnícke
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci

          
          Stredisko stolárske
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
Autodoprava
Telefón: +421 376 415 526
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Henrich Kováč
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam

          
          
Upratovacie služby
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
Energetik
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          Kotolne
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam