Pracoviská - Rektorát

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

R|Kves

Rektor
Telefón: +421 376 415 012, +421 376 511 152Fax: +421 376 511 593E-mail: Klaudia.Halaszova@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Sekretariát: Ing. Mária Šufliarska
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty

          Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Telefón: +421 376 415 516Fax: +421 376 511 593E-mail: Margita.Granatova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Sekretariát: Margita Granátová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Telefón: +421 376 415 545Fax: -- neuvedené --E-mail: Peter.Bielik@uniag.sk
Vedúci: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Sekretariát: Mgr. Mária Baková
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty

          Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Renáta Chosraviová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Kancelár a sekretariát rektora
Telefón: +421 376 415 504Fax: -- neuvedené --E-mail: Anna.Bozikova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Anna Božiková
Sekretariát: Ing. Mária Šufliarska
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar kontroly
Telefón: +421 376 414 157Fax: -- neuvedené --E-mail: renata.krajcirova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar kríz.riadenia, BOZP, ochrany pred pož. a vlast.ochrany
Telefón: +421 376 415 743Fax: -- neuvedené --E-mail: Miroslava.Ciganova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Miroslava Cigáňová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar legislatívny a právny
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Eva Kolníková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar personalistiky
Telefón: +421 376 415 536Fax: -- neuvedené --E-mail: Helena.Hromadkova@is.uniag.sk
Vedúci: JUDr. Helena Hromádková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Univer.organizácia odb. zväzu pracovníkov školstva a vedy
Telefón: +421 376 415 513Fax: -- neuvedené --E-mail: Elena.Palkova@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Elena Palková
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Kancelária projektových a transferových činností
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

Kvestor
Telefón: +421 376 415 521Fax: -- neuvedené --E-mail: Zuzana.Galova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Zuzana Gálová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Sekretariát kvestora
Telefón: +421 376 415 520Fax: -- neuvedené --E-mail: Ivana.Durinova@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Bc. Ivana Ďurinová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar finančných zdrojov
Telefón: +421 376 415 502Fax: -- neuvedené --E-mail: vraniakova@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Danica Vraniaková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar investícií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Vladimír Oslej
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar mzdovej učtárne
Telefón: +421 376 415 531Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Barantalova@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Mária Barantalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Telefón: +421 376 415 570Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Candrakova@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Mária Candráková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar verejného obstarávania
Telefón: +421 376 415 755Fax: -- neuvedené --E-mail: Alzbeta.Kentosova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Jaroslav Spaček
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar univerzitných služieb
Telefón: +421 376 414 874Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Holovicova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Mária Holovičová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

          Útvar prevádzky
Telefón: +421 376 415 719Fax: -- neuvedené --E-mail: balazv@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Ivan Záhorský
Sekretariát: Katarína Minarovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Údržba areálu SPU
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Stredisko inštalatérske a kúrenárske
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Stredisko elektroinštalatérov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Stredisko zámočnícke
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Stredisko stolárske
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Autodoprava
Telefón: +421 376 415 526Fax: -- neuvedené --E-mail: sovis@is.uniag.sk
Vedúci: Henrich Kováč
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Upratovacie služby
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Energetik
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam

                    Kotolne
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam