Pracoviská - Katedra európskych politík

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra európskych politík
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Sekretariát: Ing. Denisa Ackermannová