Pracoviště - Katedra práva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra práva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Monika Bédiová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceZávěrečné práce