Pracoviská - Katedra práva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra práva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Monika Bédiová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém