Pracoviská - Katedra udržateľného rozvoja

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra udržateľného rozvoja
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Etela Kompasová
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém