Pracoviště - Rektor

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Rektor
Telefon: +421 376 415 012, +421 376 511 152Fax: +421 376 511 593E-mail: Klaudia.Halaszova@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Sekretariát: Ing. Mária Šufliarska
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty