Pracoviská - Rektor

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Rektor
Telefón: +421 376 415 012, +421 376 511 152Fax: +421 376 511 593E-mail: Klaudia.Halaszova@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Sekretariát: Ing. Mária Šufliarska
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty