Pracoviská - Rektor

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Rektor
Telefón: +421 376 415 012, +421 376 511 152
Fax: +421 376 511 593
E-mail: Klaudia.Halaszova@uniag.sk