Pracoviště - Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Telefon: +421 376 415 516
Fax: +421 376 511 593E-mail: Margita.Granatova@uniag.sk
Sekretariát: Margita Granátová