Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|FAPZ
|
FBP||
|
FZKI|TF

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
  
Děkan:
Tajemnice:
 
 

 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Děkan:
 
 
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:dekfzki@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
  

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dektf@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
  
Děkan:
Tajemnice: