Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU
|
FAPZ|FBP|FEM
|
|
FZKI
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
  
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
  

  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dekfapz@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
  
Děkan:
Tajemnice:
 
 
  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
  
Děkan:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.