Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU||FBP|FEM|
|
FZKI
|
TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
  
Rektorka:
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Kvestorka:
  
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
OrgányProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témUčebne
Informácie o univerzite
PublikáciePrehľad vypísaných tém

  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:
dekfapz@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
 
 
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Zuzana Paštiaková
  

 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
 
 
Dekan:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.