Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU|FAPZ|FBP|FEM|FEŠRR|FZKI|TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.uniag.sk
  
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:Ing. Zuzana Gálová
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite

  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:dekfapz@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:+421 377 411 451
  
Dekan:doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Tajomníčka:Ing. Zuzana Paštiaková
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
  
Dekan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 511
Fax:+421 376 415 150
  
Dekanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajomníčka:Ing. Erika Šindlerová
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fesrr.uniag.sk/
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
  
Dekanka:doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajomníčka:Ing. Georgetta Palšová
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:dekfzki@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 410
Fax:+421 376 415 444
  
Dekan:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Tajomníčka:Mgr. Viera Režová
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:dektf@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
  
Dekan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajomníčka:Ing. Alena Jančušková
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy