Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FEŠRR, LS 2020/2021 - FEŠRR.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0144-IZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0031-BZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Malé energetické systémyZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-BManažment bioinvázií a inváznych druhovZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0124-BObehové hospodárstvo
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0043-IZáklady EIA II
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0133-BLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Manažment bioinvázií a inváznych druhov
LS 2020/2021 - FEŠRR
Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0129-BProdukčná ekológiaLS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0043-IZáklady EIA IILS 2020/2021 - FEŠRR

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.