Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0024-BEkotoxikológiaLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0133-BEnergetická politika v EÚLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0035-BManažment bioinvázií a inváznych druhovLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0151-IPrincípy techník pre obnoviteľné zdroje energieLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0129-BProdukčná ekológiaLS 2019/2020 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0043-IZáklady EIA IILS 2019/2020 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0024-BEkotoxikológiaZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0144-IEnergetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstveZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0031-BEnvironmentálne technológieZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0141-IMalé energetické systémyZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0035-BManažment bioinvázií a inváznych druhovZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0124-BObehové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0043-IZáklady EIA IIZS 2020/2021 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.
U15-0024-BEkotoxikológiaLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0133-BEnergetická politika v EÚLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0035-BManažment bioinvázií a inváznych druhovLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0151-IPrincípy techník pre obnoviteľné zdroje energieLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0129-BProdukčná ekológiaLS 2020/2021 - FEŠRRprof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
U15-0043-IZáklady EIA IILS 2020/2021 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.