Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Ekotoxikológia
LS 2019/2020 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0133-BEnergetická politika v EÚ
LS 2019/2020 - FEŠRR
Manažment bioinvázií a inváznych druhovLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energieLS 2019/2020 - FEŠRR
Produkčná ekológia
LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRR

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
EkotoxikológiaZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
Energetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstve
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0031-BZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0035-BZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0124-BObehové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEŠRR
Základy EIA II
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
U15-0024-BLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
Produkčná ekológiaLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
Mgr. Marián Kotrla, PhD.